Přihlášený uživatel: -  

Úvod

Klinická mikrobiologie prošla v uplynulých dvaceti letech prudkým rozvojem. V krátkém časovém úseku se objevuje velké množství nových poznatků. Tradičními formami výuky nejsme schopni zajistit, aby při nezměněné hodinové dotaci jednotlivých odborných předmětů si žáci trvale osvojili vědomosti nezbytné pro jejich optimální zařazení do praxe.

Je tedy zapotřebí hledat nové cesty, jak výuku a studium zefektivnit, zpestřit, učinit názornější a bližší současné mladé generaci. Výukové materiály, které by splňovaly tyto požadavky, nebyly dosud v České republice k dispozici. Pokusili jsme se proto přispět k řešení této situace. Při práci na projektu došlo k optimálnímu propojení odborníků z praxe, pedagogů a expertů z oblasti grafiky a výpočetní techniky a smysluplnému využití grantových prostředků z MŠMT. Vznikl tak multimediální, interaktivní výukový program, který výše uvedené požadavky na efektivitu, modernost a názornost splňuje.

Odborný text obsahuje úvodní kapitoly klinické mikrobiologie zpracované do podoby otázek a možných odpovědí. Otázky i odpovědi jsou generovány náhodně, výkon žáka je hodnocen v procentech a současně slovně. Téměř každá odpověď je doplněna související fotografií, schématem nebo rozšiřujícím textem – definicí. Ve statistickém vyhodnocení se sleduje úspěšnost žáka v určitém časovém období.

Plánujeme vytvoření kapitol ze speciální mikrobiologie a klinické imunologie. Tím by vznikl ucelený soubor výukového programu z oboru klinické mikrobiologie a klinické imunologie.

Předkládaný výukový program podle našeho soudu pokryje potřeby výuky oboru zdravotní laborant a diplomovaný zdravotní laborant na SZŠ a VZŠ. Stane se zřejmě i vítaným doplněním studia klinické mikrobiologie na lékařských, přírodovědeckých a farmaceutických fakultách.

Uživatelům přejeme hodně zdaru při práci s naším programem.

V Hradci Králové dne 31.12. 2004                           autoři